Vhodné riešenie pre každého

Od osobných výťahov pre bežnú prevádzku, ktoré sú zamerané iba na základné princípy dopravy a nízke náklady, cez výťahy pre administratívne budovy a obchodné centrá, až po výťahy pre výškové budovy s vysokými požiadavkami.

Hudba a výťah.

Hudbu z výťahu už počuť aj v obytnom dome v Dúbravke.

Nájomníci v bytovom dome na Drobného ul. č. 24 sa rozhodli pre modernú kabínu výťahu.

Jej súčasťou je aj ozvučenie kabíny osobného výťahu.

Viac tu -  výťah a hudba


Je náš starší výťah bezpečný?

Starší výťah predstavuje väčšie bezpečnostné riziko, ako výťah novej konštrukcie, ktorý spĺňa kritéria európskych noriem.


Ak Vás zaujímajú podobné otázky, tak viac tu -  časté otázky o výťahoch


Najnovšiu ponuku nových výťahov nájdete TU na stránke:


http://vytahybaryt.sk
 

Osobné výťahy - Výroba, predaj a montáž nových výťahov v Bratislave a okolí.

Výťah je veľmi dôležitou súčasťou života ľudí

Výťah je vyhradené technické zariadenie a preto vyžaduje zvýšenú starostlivosť.

  
Starostlivosť spočíva v pravidelnej kontrole výťahového zariadenia a jeho údržbe.

 

Práce na vyhradených  technických zariadeniach zdvíhacích vykonávame podľa
vyhlášky ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Z. z. 508/2009.

 

Staršie výťahy predstavujú pre svojich užívateľov zvýšené riziko a preto odporúčame užívateľom, aby nepodceňovali túto skutočnosť a pristúpili k modernizácií, alebo rekonštrukcií svojich výťahov. 

 

Postupná modernizácia výťahu začína výmenou výťahového rozvádzača a súvisiacich častí. Postupnou modernizáciou dosiahneme súlad s normou STN EN 81-1+A3.
 

Rekonštrukciou výťahu preskočíte postupné etapy modernizácie výťahu a zabezpečíte si výmenu všetkých súčastí výťahu naraz podľa STN EN 81-1+A3.

 
Postupná modernizácia výťahu má zas výhodu v postupnom financovaní výmeny dielov výťahu podľa finančných možnosti vlastníkov bytov. 

 

Výťah v DúbravkePonúkame Vám výrobu, predaj a montáž nových výťahov.

Modernizácie, rekonštrukcie, nové výťahy ponúkame v Bratislave a okolí. Vozový park a sídlo firmy sa nachádza v Dúbravke.

 

Osem servisných vozidiel zabezpečuje servis výťahov vo všetkých Bratislavských obvodoch.

Koncentrácia vozidiel firmy BARYT je najväčšia v IV obvode,  preto dokážeme zabezpečiť  opravy výťahov do 1 hodiny.

 

Alebo vyprostenie obyvateľov  z výťahu okamžite. 

 

Vzhľad modernej kabíny s hudbou na Drobného č. 24 v Dúbravke. Pohľad na automatické dvere METRON BUS.Servis výťahov zabezpečujeme od 7. 00 hod do 21.00 hod.

Telefón: +421 264 533 031  Mobil: +421915291199

 

Sedem dní v týždni  vrátane sviatkov.


 

 

Hudba z výťahu spolu s informáciami je samozrejmosťou už aj v obytných domoch v Dúbravke.

 

Výrobcovia výťahov >>

 

 

 

VÝŤAH - Rekonštrukcia výťahu. Modernizácia výťahu. Nový výťah. Servis výťahu. Revízne skúšky výťahov.