Ako sa rozhodnúť pri objednávaní rozvádzača výťahu?

Výrobcovia výťahových rozvádzačov sa rozdeľujú podľa toho, či dodávajú spolu so svojim výrobkom aj softvér pre monitoring a programovanie výťahových rozvádzačov.

V prípade, že sa rozhodnete pre výrobcu, ktorý vám tento produkt odmietne poskytnúť, tak kontrolu stavu výťahu môže vykonávať len výrobcom poverená servisná organizácia. Stratíte možnosť širšieho výberu servisnej organizácie. Na konkurz a výber servisnej organizácie zabudnite.


Ako pracuje monitoring výťahu?

Do riadiacej jednotky výťahu pripojíme zariadenie na prenos dát a máme možnosť sledovať každý pohyb výťahu, vzniknutú poruchu alebo neštandardné správanie výťahu na vlastnom počítači. Vami poverená servisná organizácia má možnosť programovať riadenie výťahu. Vie vzniknutú poruchu okamžite vyhodnotiť a odstrániť.


Je náš starší výťah bezpečný?

Starší výťah predstavuje väčšie bezpečnostné riziko, ako výťah novej konštrukcie, ktorý spĺňa kritéria európskych noriem.


Ako zvýšiť bezpečnosť nášho výťahu?

Najskôr je potrebné vykonať revíznu skúšku výťahu v súlade s platnými normami. Po vykonanej skúške zistíte technický stav výťahu a z neho vyplývajúce bezpečnostné riziká.


Čo znamená postupná modernizácia výťahu?

Modernizácia výťahu znamená postupnú výmenu výťahu, ktorá je rozdelená na etapy. Pri výmene dielov výťahu sa postupuje už podľa európskych noriem.


Čo znamená rekonštrukcia výťahu?

Rekonštrukcia výťahu znamená výmenu celého výťahu podľa európskej normy čím odstránime všetky bezpečnostné riziká výťahu naraz.


Dokedy môžeme používať výťah, ktorý nespĺňa európsku normu?

Výťah ktorý spĺňa bezpečnosť podľa STN 27 4002:1983 je možné používať. Najneskôr pri rekonštrukcií zariadenia sa odporúča zosúladiť so súčasne platnou európskou normou STN EN 81-1+AC:20001A2:2005.


Prečo nám ponúkajú obklad kabíny a montáž kabínových dvier?

Pre zníženie bezpečnostného rizika podľa STN 27 4002:1983, ale táto úprava nie je zosúladená s európskou normou. Pri rekonštrukcií výťahu sa mení rám kabíny aj príslušenstvo.


Aká je cena za rekonštrukciu, alebo výmenu nového výťahu?

Cena za rekonštrukciu výťahu sa určuje podľa nosnosti a počtu staníc výťahu. Cena nového výťahu je určená aj podľa požiadaviek zákazníka a výberu výrobcu. Najlacnejšia ponuka neznamená najlepší výber.


Aká je cena za modernizáciu výťahu?

Cena za modernizáciu sa rozdeľuje na etapy, v ktorých sa postupne menia diely výťahu. V poslednej etape sa dokončí celá výmena výťahu.


Je cenový rozdiel medzi postupnou modernizáciou a výmenou výťahu?

Výhodou modernizácie výťahov je, že si zákazník postupne našetrí na výmenu dielov výťahu, konečná cena za modernizáciu výťahu môže byť vyššia ako rekonštrukcia.


Môžeme si dať predložiť ponuku na celkovú postupnú modernizáciu výťahu?

Je to možné, ale postupná modernizácia má v tomto prípade určené časové pravidlá v akom období sa vykoná celková výmena výťahu.


Je naša servisná firma schopná odporučiť dobrého výrobcu výťahu?

Práve vašej servisnej firme by malo záležať, aby vám predložila ponuku od výrobcu, ktorý ponúka kvalitný výťah aj s predĺženou zárukou. Z dôvodu, že bude zabezpečovať servis nového výťahu.


Ako postupovať, ak konkurenčná firma ponúka kvalitnejšiu ponuku?

V prípade, že sa rozhodnete pre kvalitnejšiu ponuku od inej firmy, odporúčame servis výťahu zveriť montážnej firme alebo ňou poverenej firme.


Na čo sa zamerať pri posudzovaní ponuky?

Na výrobcu výťahu a dĺžky záruky. Taktiež v ponuke nesmie chýbať cena za servis výťahu po vykonanej rekonštrukcií. Softvér a manuál k výťahovému rozvádzaču sa musí stať majetkom vlastníkov bytov. Monitoring výťahu by mal byť tiež k dispozícií.


Prečo sa softvér stáva len majetkom dodávateľa?

Firmy, ktoré utajujú softvér a manuál k rozvádzaču sa stávajú doživotnou servisnou organizáciou, bez možnej výmeny. Z tohto dôvodu ponúkajú lacnejší výťah a postupne drahší servis. Na konkurz zabudnite.


Akej častej chybe sa vyvarovať pri výbere dodávateľa?

O výbere dodávateľa výťahu by mali rozhodnúť poverení odborníci na základe rozhodnutia vlastníkov bytov. V prípade výberu dodávateľa na členskej schôdzi vyhráva najlacnejšia ponuka, ktorá nemusí byť tá najlepšia.


Je možné požiadať o odbornú pomoc pri výbere dodávateľa?

Odporúčame požiadať vašu servisnú firmu, ktorá dokonale pozná váš výťah a vie Vám poskytnúť odbornú radu z hľadiska dlhodobého servisu.


Ako postupovať, ak dodávateľ sľúbil kvalitný výťah a stále sa kazí?

Dodávateľ zarobil na montáži lacného výťahu namiesto kvalitného. Je pripravený na výpoveď z vašej strany po skončení záruky (v niektorých prípadoch aj pred skončením záruky). Vznikne vám problém získať firmu, ktorá bude pokračovať v servise pôvodného výťahu. Nová servisná firma vám ponúkne výmenu slabších článkov dodávky pôvodného nového výťahu.


Na čo sa zamerať, ak si vyberieme iného dodávateľa?

Nová firma môže ponúkať služby na ktoré ste zvyknutý, ale aj nemusí. Po montáži výťahu nastupuje dôležitejšia činnosť a to servis výťahov. Žiadať predložiť ponuku na servis výťahov. Táto ponuka by mala byť prílohou predloženej ponuky na dodávku výťahu.


Čomu sa vyvarovať?

Ohrozenie záruky vzniká, ak si zákazník vyberie inú montážnu firmu a inú servisnú firmu. Je ťažko dokázať, či sa poškodenie súčiastky vykonalo zlou montážou, alebo zlou údržbou.


Čo ak sa vo výťahu zasekneme?

Zabezpečujeme servis a vyprosťovanie z výťahov 365 dní v roku a 24 hodín denne pre zmluvných partnerov.

Rozhodli ste sa pre nový výťah?

chcem nový výťah
vytah, xxx 01, xxx 000 00, 0903123456, veronika@baryt.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info