V rámci paušálnej údržby sú vykonávané opravy porúch vzniknutých bežnou prevádzkou výťahov, odstránenie nedostatkov v zmysle protokolov z odborných (revíznych) prehliadok a skúšok.

V paušálnej údržbe zhotoviteľ zabezpečuje odstraňovanie bežných prevádzkových porúch, ktoré budú po oznámení zhotoviteľovi urýchlene a bezplatne v rámci mesačného paušálneho poplatku odstránené. Bežnými prevádzkovými poruchami sa rozumie taká porucha, ktorá môže byť odstránená nastavením alebo výmenou drobných súčastí, ako sú pružinky, kontakty, žiarovky alebo drobný spojovací materiál.

Účtovaný bude len použitý materiál. Na materiál, ktorý zabudujeme a bude mať vyššiu hodnotu ako 33 € upozorníme majiteľa, alebo správcu podľa vzájomnej dohody.

Pozrite si konkrétny rozpis podľa jednotlivých dielov výťahu, ktoré spadajú do paušálnej starostlivosti o výťahy.

Výťahový stroj

V paušále je kontrola a zriadenie axiálneho ložiska, brzdy, vycentrovanie el. motora, výmena gúm spojky, doplnenie oleja, zriadenie el. motora, oprava brzdového magnetu. Do paušálu nespadá pretesnenie, výmena oleja, puzdier, brzdy, ložísk, čapov, kladiek a opravy, ktoré nie je možné vykonať na mieste. 


Výťahový rozvádzač a elektroinštalácia v strojovni

V paušále je oprava a vyčistenie kontaktov, cievok, relé, stýkačov, oprava el. inštalácie, zriadenie elektrických prístrojov. Do paušálu nespadá výmena elektornických prístrojov. 


Rýchlostný regulátor

V paušále je kompletné nastavenie a výmena pružín. Do paušálu nespadá čiastočná alebo generálna oprava, výmena púzdier, výmena kladiek, výmena ložísk a lanka. 


Laná

V paušále je ich nastavenie a upevnenie. Do paušálu nespadá výmena lán alebo ich skrátenie. 


Kabína a rám

V paušále je nastavenie zachytávačov, závesu kabíny, zriadenie tlačidiel kabíny, zriadenie váženia kabíny, nastavenie vodiacich čeľustí , nastavenie mechanizmu kabínových dvier, zriadenie elektrických spínačov, upevnenie kabíny v ráme, vyčistenie mechanizmov kabíny, nastavenie podlahy kabíny pokiaľ nie je nutná jej demontáž, dotiahnutie spojov. Do paušálu nespadajú rôzne úpravy kabíny, výmena podlahy, podlahovej krytiny a výmena jednotlivých častí kabíny. 


Kabínové dvere

V paušále je oprava a nastavenie dverného spínača, oprava a nastavenie dverných uzáverov, zriadenie a nastavenie zatváracieho mechanizmu, dotiahnutie mechanických spojov, oprava a nastavenie fotobunky, oprava a nastavenie motora otvárania a zatvárania dverí. Do paušálu nespadá úprava alebo výmena dverí a ich častí, dielenská oprava, opravy zámočníckeho charakteru, výmena fotobunky a jej častí (relátko, pätica), oprava motora otvárania a zatvárania dverí, ktorá sa nedá vykonať na mieste. 


Šachtové dvere

V paušále je oprava a nastavenie dverného spínača, oprava a nastavenie dverných uzáverov, zriadenie a nastavenie zatváracieho mechanizmu, dotiahnutie mechanických spojov. Do paušálu nespadá úprava alebo výmena dverí a ich častí, dielenská oprava, opravy zámočníckeho charakteru. 


Šachta

V paušále je odstránenie nánosov vazelíny a oleja, t.j. nečistôt vzniknutých mazaním a prevádzkou výťahu podľa pokynov z odbornej prehliadky. Do paušálu nespadá čistenie šácht od papiera a pod. Opravy ohradenia, čistenie priehľadných stien, čistenie konštrukcií v šachte v priehľadných šachtách, uvoľňovanie nosníkových napätí, maľovanie šachty prípadne jej úpravy.


Privolávače

V paušále je výmena signáliek, oprava kontaktov, dotiahnutie mechanických spojov. Do paušálu ale nespadá ich výmena alebo úprava.


Elektroinštalácia a spínače v šachte

V paušále je dotiahnutie spojov, úprava a oprava závesu káblov, oprava a nastavenie spínačov. Do paušálu ale nespadá výmena častí elektro inštalácie ani výmena spínačov.


Protiváha

V paušále je nastavenie závesu, dotiahnutie mechanických spojov. Do paušálu nespadá opásanie, stredná alebo generálna oprava, úpravy závesu alebo konštrukcie. 

Máte problém s výťahom?

chcem servis výťahu
vytah, xxx 01, xxx 000 00, 0903123456, veronika@baryt.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info