Zákazník si môže pre servis zvoliť z troch nasledovných produktov

Základný servis výťahov

Odporúčame organizáciám s nižšou prevádzkou výťahu. Pri tomto produkte zákazník zašle trvalú objednávku pre rozsah servisu výťahov a to opravy, mazanie a odborné prehliadky.

Dozorcu výťahu podľa STN 27 4002 zaškolí náš odborný pracovník pri nami servisovaných výťahoch bezplatne a zákazník si môže túto činnosť zabezpečiť vo vlastnej réžii. Následná činnosť sa už môže vykonávať na základe telefonických objednávok. Každá činnosť na výťahu je fakturovaná zákazníkovi podľa cenníka viac tu ⇒Cenník výťahy

Kombinovaný servis výťahov

Odporúčame správcom so strednou náročnosťou na prevádzku výťahov. Zákazník si môže pre servis svojich výťahov vybrať niektoré produkty z paušálneho servisu a niektoré produkty na zákazku.Kombinovaný servis zahŕňa: Odborné prehliadky výťahov, činnosť výťahového technika, opravy a mazanie výťahov.

Komplexný servis výťahov

Odporúčame správcom s vyššou náročnosťou na prevádzku výťahov. Tento servis je najrozšírenejší a najžiadanejší. Zákazník platí mesačný paušálny poplatok v rozsahu dohody, podľa toho, aké produkty požaduje.

Pravidelným vykonávaním predpísaných revíznych prehliadok a skúšok a odborne vykonanou údržbou sa znižuje poruchovosť výťahov a množstvo rizík, ktoré vyplývajú z prevádzky zariadenia.

Rozsah poskytovaných paušálnych služieb

1. Pravidelné odborné prehliadky odborného pracovníka a výťahového technika sa vykonávajú na overenie bezpečného fungovania a prevádzkovej spôsobilosti výťahu/-ov. Pravidelné odborné prehliadky sa vykonávajú každé 3 mesiace pre výťahy s dopravou osôb a každých 6 mesiacov pre výťahy so zakázanou dopravou osôb.

2. Pravidelná preventívna údržba sa vykonáva v zmysle platnej legislatívy a štandardu zhotoviteľa, pri ktorej sa v rámci návštevy pracovníka zhotoviteľa vykoná aj nutné nastavenie.

3. Mazanie, doplnenie prevádzkových kvapalín, okrem ich kompletnej výmeny.

4. Odstránenie zistených drobných nedostatkov. V rozsahu služby je drobný spojovací materiál v hodnote do 2€ mesačne.

5. Čistenie stropu klietky, strojovne a priehlbne. Pod pojmom čistenie sa rozumie odstránenie nánosov vazelíny a oleja, teda nečistôt vzniknutých mazaním a prevádzkou výťahu, ale nie upratovanie bežného odpadu.

6. Havarijná služba 24 hodín denne 7 dní v týždni. Pod pojmom havarijný stav sa rozumie stav výťahu, ktorý môže alebo ohrozuje bezprostredne život, zdravie alebo bezpečnosť užívateľov.

7. Dopravné náklady potrebné k vykonaniu paušálnych služieb.

Spresnenie, zmeny alebo osobitné požiadavky budú, po zapracovaní do zmluvy o dielo, vykonávané podľa požiadaviek zákazníka. 

Máte problém s výťahom?

chcem servis výťahu
vytah, xxx 01, xxx 000 00, 0903123456, veronika@baryt.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info